همیشه یه دلیلی برای لبخند زدن وجود داره...پیداش کن! مرا عمری به دنبالت کشاندی سرانجامم به خاکستر نشاندی ربودی دفتر دل را و افسوس که سطری هم ازین دفتر نخواندی http://365roz.mihanblog.com 2019-09-22T11:19:06+01:00 text/html 2018-04-21T17:29:31+01:00 365roz.mihanblog.com سید علی شهیدزاده متن آهنگ دلارام حامد زمانی http://365roz.mihanblog.com/post/101 <p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; color: rgb(7, 7, 7); font-family: Lora; font-size: 13px; text-align: center;">بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید<br>روی زیبای تو دیدن درِ دولت بگشاید<br>صبر بسیار بباید پدرِ پیرِ فلک را<br>تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید</p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; color: rgb(7, 7, 7); font-family: Lora; font-size: 13px; text-align: center;"><span id="more-14027"></span>این ظرافت که تو داری همه دل ها بفریبی<br>این لطافت که تو داری همه غم ها بزداید<br>چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند<br>پای (نای ) بلبل نتوان بست که بر گل نسراید</p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; color: rgb(7, 7, 7); font-family: Lora; font-size: 13px; text-align: center;">نیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی<br>پیش نطق شکرینت چو نی انگشت بخاید<br>گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبی<br>چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید</p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; color: rgb(7, 7, 7); font-family: Lora; font-size: 13px; text-align: center;">مژده ای دل که کنون وقت وصال&nbsp;<a href="http://taraneyab.com/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C/" style="background: transparent; transition: all 0.2s linear; color: rgb(229, 78, 83); outline: none 0px; text-decoration-line: none;">ا</a>ست و غمت رو به زوال است<br>به عشاق بگویید ره وصل بپویید که چهارم مه از آن چهاردهِ ما<br>که عالم همه مجنون رخش در طلبش نعره زنانند و به دف رقص کنانند و<br>به دل خوف و رجا از کرم ساقی ما طرد شده درد و ز شوق قدمش سرو روان است و</p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; color: rgb(7, 7, 7); font-family: Lora; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;چنین است و چنان است و قرار دو جهان است و<br>سپاهی ز غلامان به رهش جامه دریدند و<br>دل از خویش بریدند و به معشوق رسیدند و<br>همین مشغله ی ماست<br>که از عشق بمیریم و جز او یار نگیریم</p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; color: rgb(7, 7, 7); font-family: Lora; font-size: 13px; text-align: center;">...................................</p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; color: rgb(7, 7, 7); font-family: Lora; font-size: 13px; text-align: center;">با همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری<br>ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید<br>دل به سختی بنهادم پس از آن دل به تو دادم<br>آنکه از دوست تحمل نکند عهد نپاید</p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; color: rgb(7, 7, 7); font-family: Lora; font-size: 13px; text-align: center;">گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی<br>آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید<br>چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند<br>پای ( نای ) بلبل نتوان بست که بر گل نسراید</p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; color: rgb(7, 7, 7); font-family: Lora; font-size: 13px; text-align: center;">هر که دلارام دید از دلش آرام رفت<br>باز نیابد خلاص هر که در این دام رفت<br>یاد تو می رفت و ما عاشق و بیدل شدیم<br>پرده بر انداختی کار به اتمام رفت</p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; color: rgb(7, 7, 7); font-family: Lora; font-size: 13px; text-align: center;">مه ننماید به روز چیست که در خانه تافت<br>سرو نروید به بام کیست که بر بام رفت<br>گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی<br>حاصل عمر آن دم است باقی ایام رفت</p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; color: rgb(7, 7, 7); font-family: Lora; font-size: 13px; text-align: center;">دل و دینم به فدای قد و بالای نگاری<br>که همی بنده نواز است و حقیقت نه مجاز است<br>چه بگویم که چنین قصه دراز است<br>جهانی به درش غرق نیاز است</p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; color: rgb(7, 7, 7); font-family: Lora; font-size: 13px; text-align: center;">نماز است جواز است به دلم سوز و گداز است<br>منم آن منم آن منم آن ریزه خور خوان کریمش<br>که به کس کار ندارم به جز آن یار ندارم<br>به کسی کار ندارم ثمنی غیر دلم بر سر بازار ندارم</p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; color: rgb(7, 7, 7); font-family: Lora; font-size: 13px; text-align: center;">من نالایق ناقابل نالان چه کنم<br>با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی ثمری<br>پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است</p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; color: rgb(7, 7, 7); font-family: Lora; font-size: 13px; text-align: center;">جهانگیرِ جهاندار و به دل دلبر و دلدار و<br>وفادار و هوادار و بهین سرور و سردار و<br>کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بدهکار و<br>چه میشد دل غم دیده ی من را بشود باز خریدار</p> text/html 2017-09-26T07:25:20+01:00 365roz.mihanblog.com سید علی شهیدزاده عشق یعنی نرسیدن به کسی که دوست داری از حسین-قربانپور http://365roz.mihanblog.com/post/100 <p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><font size="3">عشق یعنی نرسیدن به کسی که دوست داری<br>عشق یعنی یه شبه خوش سر رویه بالش نذاری</font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><font size="3">عشق یعنی کل سالو بی آشوب زنده موندن عشق یعنی که تو هر روز شعرای غمگینو خوندن<br>عشق یعنی بیقراری تو همه روزای هفته عشق یعنی پاش بمونی با اینکه میدونی رفته<br>عشق یعنی که نتونی دوریشو طاقت بیاری عشق یعنی تویه گوشیت تمومه عکساشو داری</font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><font size="3">عشق یعنی نرسیدن به کسی که دوست داری<br>عشق یعنی یه شبه خوش سر رویه بالش نذاری</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><font size="3">&nbsp;</font></p><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><div style="text-align: center;"><br></div></span><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><font size="3">عشق یعنی کل سالو بی آشوب زنده موندن عشق یعنی که تو هر روز شعرای غمگینو خوندن<br>عشق یعنی بیقراری تو همه روزای هفته عشق یعنی پاش بمونی با اینکه میدونی رفته<br>عشق یعنی که نتونی دوریشو طاقت بیاری عشق یعنی تویه گوشیت تمومه عکساشو داری</font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><font size="3">عشق یعنی همه فصلا به چشم تو میشه پاییز عشق یعنی که همیشه عکسشو میذاری رو میز<br>عشق یعنی قبله هر خواب با فکرش میری تو رویا عشق یعنی انتخابم میشه توو تمومه دنیا</font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><font size="3">عشق یعنی که شبو روز از فکرت بیرون نمیره عشق یعنی با یه زنگش دله تو آروم میگیره<br>عشق یعنی وقتی قهری زندگی واست عذابشه عشق یعنی تو نبودش دنیا رو سرت خرابشه<br>عشق عالیه , عشق عالیه , عشق عالیه , عشق امون از عشق</font></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><font size="3">عشق یعنی بیقراری تو همه روزای هفته عشق یعنی پاش بمونی با اینکه میدونی رفته<br>عشق یعنی که نتونی دوریشو طاقت بیاری عشق یعنی تویه گوشیت تمومه عکساشو داری</font></p> text/html 2017-09-26T07:21:52+01:00 365roz.mihanblog.com سید علی شهیدزاده متن شعر کجایی تو از سیروان خسروی http://365roz.mihanblog.com/post/99 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px; color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3">کجایی تو کاش میدیدی<br>من خسته شدم به این زودی<br>چجوری شد اون عشق شدید<br>به این آسونی به آخرش رسید</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px; color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3"><span id="more-12394" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px; color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3">با فکرت رو لبام یه لبخند میاد<br>چقدر دلم هنوز اون روزارو میخواد<br>از آخرین روز که چشمام تورو دیدن<br>فهمیدم که عشق یعنی نرسیدن<br>با رفتن تو از عشقم کم نمیشه<br>تو قلبم میمونی واسه همیشه<br>واسه همیشه..</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px; color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3">♫♫♫</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px; color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3">سخته برام ولی ازت میخوام<br>برنگردی هرگز &nbsp;دیگه به دنیام<br>برنگرد تا اون تصویری که ساختم<br>همون باشه که ازت مونده تو رویام</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px; color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3">با فکرت رو لبام یه لبخند میاد<br>کاشکی تو هم منو نمیبردی از یاد</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; line-height: 25px; color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3">از آخرین روز که چشمام تورو دیدن<br>فهمیدم که عشق یعنی نرسیدن<br>با رفتن تو از عشقم کم نمیشه<br>تو قلبم میمونی واسه همیشه<br>واسه همیشه..</font></p><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-06-15T07:57:09+01:00 365roz.mihanblog.com سید علی شهیدزاده آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده بنام کار دل http://365roz.mihanblog.com/post/95 <div style="text-align: center;"><font size="3">کار دله هنوزم که هنوزه دوسش داری</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">کار دله کار دله هنوزم که هنوزه عاشقی کار دله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">چون دوست داره چون یه بیماره آخه دنیا نمی تونه مثلت بیاره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">چون براش جونی چون یه درمونی اونکه می خواد دلم درست همونی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">هوا چه حالی داره کنارت کیفی داره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بارون بزار ببیاره کنار تو دوباره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">هوا چه حالی داره کنارت کیفی داره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بارون بزار ببیاره کنار تو دوباره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">♫♫♫♫♫♫</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده بنام کار دل</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">♫♫♫♫♫♫</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">وقتی پیش توام زندگی دورمه فرق من با همه تو رفتارمه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">من تو طرفدارتم من هوادارتم هرچی بگم از عشقمون بازم کمه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دل دله دوست دارم شاید برات تکراریه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">این جنون بخاطر اون چشمایی که داریه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تو عزیزم شدی همه چیزم شدی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">عشق خاصمون یجور بیماریه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">هوا چه حالی داره کنارت کیفی داره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بارون بزار ببیاره کنار تو دوباره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">هوا چه حالی داره کنارت کیفی داره</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بارون بزار ببیاره کنار تو دوباره</font></div> text/html 2017-05-09T04:43:05+01:00 365roz.mihanblog.com سید علی شهیدزاده خداحافظ رفیق http://365roz.mihanblog.com/post/89 <a href="http://snd1.tebyan.net/1388/07/khodahafez_rafigh_02.mp359315.mp3" target="" title=""><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11pt; text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">خداحافظ رفیق نارفیق من!</span></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11pt; text-align: center;"></div></a><span style="text-align: right; background-color: rgb(251, 250, 236);"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11pt; text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">تو هم رفتی!</span></div><div style="text-align: center;"><font color="#333333" face="Tahoma"><span style="font-size: 14.6667px;"><br></span></font></div><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">تو هم از کوی من چون دیگران بی اعتنا رفتی!</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">تو هم</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">با اولین بوران پاییزی چو انبوه درختان برگ و بر کندی</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">تو هم رفتی!</span></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">تو رفتی و نفهمیدی</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">که من دیوانه ات بودم</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">چه شوری در من افکندی</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">چه سان دلداده ات بودم!</span></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">تو رفتی و دل من مرد</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">رفاقت سوخت</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">صداقت را نخستین باد پاییزی ز پیش ما به یغما برد!</span></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">دل من بر یتیمان تو می سوزد</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">همه کوچه ز کوچ تو یتیم و بینوا گشته ست</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">تمام بیدلان اینک ز سوگت اشک می بارند</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">تمام بلبلان اکنون ز هجر خانمان سوزت ، سکوتی تلخ می رانند.</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">زمان در شیونت گویی چو قلبت منجمد ماندست</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">هوای دل ز بهت دوریت امشب چو احساس تو یخ بسته ست</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">درختان در نبود تو عجب بی تاب و لرزانند</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">تمام عاشقان امشب سرود گریه می خوانند!</span></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">خداحافظ رفیق نارفیق من!</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">تو رفتی و ندانستی</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">از این بیداد بیگاهت چه سان چون بید می لرزم!</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">چه سان برسوگ احساسم شبی صد شمع می بندم!</span></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">دلم هرگز نمی پنداشت تو هم چون دیگران باشی</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">تو هم چون بیوفا مردم</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">رفیق نیمه راه عمر من باشی!</span></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">تو رفتی و مرا بر لب نوای کاش و حسرت هاست</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">که ای کاش آن حبیب من محبت را به سر می برد،</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">که کاش آن نا رفیق من رفاقت را به سر می برد!</span></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">تو رفتی و من آخر هم نفهمیدم</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">چرا از عشق ترسیدیم؟!</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">چرا از بیم شور و مهر و شیدایی</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">مثال موج لرزیدیم؟!</span></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">خداحافظ رفیق نارفیق من!</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">خداحافظ نمی گویم تو را ای مهربان همراه!</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">که می خواهم تو را تا لحظه بدرود عالم یار خود دانم</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">که می خواهم</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">وجودم را فدای لحظه دیدار تو سازم</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">خداحافظ نمی گویم</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">نرو ! ای مهربان یارم</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">خداحافظ</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">.</span></div></font><font color="#333333" face="Tahoma"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">.</span></div></font><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11pt; text-align: center;"><span style="font-size: 11pt;">نمی گویم</span></div></span> text/html 2017-05-09T04:13:57+01:00 365roz.mihanblog.com سید علی شهیدزاده باران عشق http://365roz.mihanblog.com/post/88 <div style="text-align: center;"><img class="rg_ic rg_i" data-sz="f" name="XiR9pSMuqcWoaM:" alt="Image result for ‫باران عشق‬‎" jsaction="load:str.tbn" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMWFRUXGR0YGRcYGB8aHRkeGx4gHx0aGh8aHSggGholGxgYIjEhJSktLi4uGB8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0fICUtLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS4tNS0uLS0tLS0rLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAADBAACBQYBB//EAEMQAAIBAgMEBwQHBgYCAwEAAAECEQADBBIhMUFRgQUTImFxkaEGMrHBI0JScpKi0RRigrLC8AcVM5PS4UNTc7Pxg//EABoBAQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAABAgQDBQb/xAAsEQEAAQMCBAUDBQEAAAAAAAAAAQIDEQQxEiFBcRMiUWHRBTKBM5GxwfAj/9oADAMBAAIRAxEAPwD4fO3vp7FYgi3bTfBdvF5Gv8GSkynZBnUkiPCP1PlRsSAUVvrMSPBVAA+dAAPpG7U+Y/6FWxAAOn2V88on1q2CwrXXCIJY7OQn4ChMZoGrbBrRU7UzOP4jbX4A1ZsdmfMdPo8n4bXVj4CldVJGw7CPA/qKpQemtXrCz3x9pm9WJJ8hNIjCHLcY6G2QpB2ySR6Qa9wz5ASRowYA/wAJHxYVJAyhK59ykKeeYj0U+VGxDA2bWmoLqTzBA5ZvWvbkJaKzJZkaOACE6/7sfwml7kgBSdPeH8QB+EeVUans5C3sPciT1pkcQuU/1Gs9sK6qrkaMSBPcAT/MKtbZgilTBVzHHtAa/lrW6axyPh7IQEQWEHjCT8qkyjNwdsMrsRqNn+3cPxVa0fZXGm11hXbBPjls3jHmF8qTwWBuHrQABlW4SSdPox2x3nK55kVn2rzKZUxoRyYFT6EjnVUy+IKC5bAWCx1jURwoRsGEiSWUtHCC0+izQktkgkfVEnzA+JFO9GuRmPC1cUd0gj+v1qbAdwFw9zcuWR46fKq6G2eIYR/EDP8AKteWni244lfSaCr7v7/vbQGwlguxUbcrEfwgt8qrmHZB3TI51LV4q2YaGCPMEfOqXGkz50DXUh7kDQdXm04razepHrS7Icuc7CSPID5H0pzAqqG4XOqhk02Esrr8YomHw5ayyqst1gIjbCpcLCPAKeVAX2bvgXWZwCBbykHeJVSPwmh28OesuWnYZrmXtd7FT3fa9KDdHVhSPea2TBHunOyn8q/mq2Mu/T5tsFDp3BaZCFmSco1LQPUfMUTDgHNOsKSPGmMdFvEMw2C4xAG6HOnpVOi0BfXYEdj35UZo/LQaeJxoBt9oaW7fKBan+QnlSNzVhqdVtroAdSiiDJEbPTupJ2nbwjyouGxbJIABB3ETzoHbmEDSxJ1jYF3/AFj2oiZ03Uxb6JGTtPpJCmAe0Sm4NMaETsmeFK/5iZPbub9ZG/f3UQdI/RlZcagkgiTt21BqdD+y5vn6K8FAW2WOUsZedIXXs5TO0DjWf7V9Evh7kO4fOWcEDTU6wd+wUOxjLqSQ9wHKGJBAMTl4T7xpfGYt7ltS5zEaAncNf0HkKuemI79WcTnLPivK1sF0N1iB+sVZnQ9xj5VK1hcwQwy52RDsLAeZE1S8TopEFZBB2zJmeB1rb9hOj0v46ylwSgLXH3CLal4J3A5QOdZWNbPecj6zmOZqKv0TcyuXG1UePEqV/qqvSUBwAI7FsHx6tZ9ZoAYrmHEZT5/9Va3azBzPurPj2lWPzelA2MP12KFsGOsuhQ22M7RPrSV18xnw+GtGw7mzct3I1Uq4HgZHnA86VoNLEPna+o95rhfkouE/EUi1yVVeBPrH6Ux0XGdidgt3PM22A/MRSdA81wG0/HNaHkjA+oFCK5kkDVNW+72VBPdOn8VWxJUquQRJaQN+vZ8garhbkLdHFAPzoflSBMOew53gr860+h8Kl21iXuDs2rSlTMAO962k/gZ9P3ayLSMQ2XYBmbwBAnzI862bbi3gLyyM9y7ZBHFQlx/i1upgaXs5iFPXu0FYvacesNuNOEK3lXIBTw76ctlraK2kPJGvDMuvma03sIcB13/kLG1t+quRtnGTPhVC3QeUZ2YAgW327JA09SKUV8qwDqZB8Dl/Q0C1dhWHER60y2HC2wx0Yu6EcMgT5ufKsTCFSSJG4/Kmh/oLpqbh9FH/ACoXViJnaDHiCNDyNe2n90E6AzHeYn4Dyq5UPE7eS/yihCiXzJJ76b6VwoRmKiEDtbAmTKgTt8asbBXPtk6GJ5Vqey9wjEIC0L2mJ+7befMSKzmQdXP1s0comnMQ37PfvWveCm7aB37GQGkgF/EB11GoQCTxzEmO6GNW6Pw+YsNpAXLrvNxF+DGlHSADx1HhJHxBpzo7FC2wJG9dRwDqx/lrUU5SZBx9ybjztzsfU1MPbIAYHaTb8Myxr4hm8jVMaO25BBBYmR3miuQLCxtLtP8ACBB/P6UmnCm+muiDhxZlgxuK5MbAUuvbIHdCA86yjtrZ6Rx633VSCAgvb9pZrlxT5sPKsetTR6MxKK3nXr2yACd/6A/BhUbWmscoy24O1FJ8R2fgq1OCVyY6ZxE3HE/UjzfP/fhSmDUFWJ3EeHaDA85K+VBvXC7EttPyH/VXv24LZZK6E8wInmaYBsNj8ihYOn61KSapUwYbvQWJ6q0XQgXbhNpZ3gtaJ5ABgfv1iMCrd4PwP6imsG8KHOy3dQxv7QJMf7Y9Kt0gQFRD7yKgn72dyORuAcqKHibJW1aYrBcu4P2lkKOQZHHnQ8JeCtqJBgHwDA8/dpjpi7JtjclpFH4c7fmdvOl+rXqs2ubPHdEfGagpfuZiDwAHkAPlQqJctwFM+8J8NSP6aHQXS4RMGJEHvG35Cr4xAtxwNgYgeAOlBq9xixLRtOvidf18qDQwyS1gjSFJJjg7xPoPKsymsFiWU6awuzgAc5+BqYbDgvaB1DkSBt1YqR46etBbo9hFxSYzqFH+4h+Ck8qpicTmAUe7C+YUKfhQrwAZgNkmPOnmwKm1cuLpk6rSdudSGPjnUeZoB9KgKwtCfoiymeM6+s113s37NG9hkFzEWsOFvdapftFs1u2RCiNNkkkc65Ppe3LdcPdvM7Duhzprt0g866boHppLqi23ZuKiqODqigcmAXZv8RrY35u3QWbN69FF2cRO3cTFf4bXOsVbWLwro2ubORlH74CkjlNZPTHQuIS2LT2+0l26Wgg5iwt6pB7SwBs766K6sHv8tlUuYhmBDGQqgAQB9YcNpjftgDhUuTwvv3PoFmOcVS49+g7wE5R39oaetV/ym4NRB8D+tdbdtgqW02gRHEaH0NKranZPKtTTMMT9FsRMxmf3j4c90nZ6slCmWRbMkazk7UHgS08hS2IxJYGdpdnJ+9E/CusvEEEHXYNf3RA8hVU6IQubbi2soWzblzWswOnvH3dNdZjXWsTy3cF/6NVRHkqz7OTxKt2WP1lBHgJT4oa1cbZNzHYkQCc2JaPurcaeUTQvaDAm0VUGVRQpOkqWZ2CuB7rESYpPAYrJcLknVXBP31ZdePvVuMPjV0zTM0z0DvuCtsDcsfnY/AivL1sBEYHVgZ5H9Ir3o9FN22GEqXUMNkgkT6VXEkZmC+4GOXwn9AKiBA0ZroKKsahmP4go/pPnVLloqFJ+sMw8JI+Kmj9GL9Lb03z5f9imQSxhx1LXATnFxEA3EOr6+MpFPe1+BW1jMRbtr2EaBGwDTyEn1oFjGnqbdo7rwafAacu0av0liesvYxwQQxbWdo61YjjsFaicQjLu2ypg6GAeRAI9CKtZuarm1UESO6ZI+NaGBUtftnZkNrNO7KyJHIkeRpG3hCyFgdhII4QpYeYV/KrM42FGEEjhIpnCOOrvztyLHJ1+U0lmpvDsMmXi+veAJjzFTc2J1KlSsqIt7sFI0Jme8afAmvMQSWJIgt2vPXy1o1yOpTTXO+vdCRy2+taPtDZVsc9q3CrnW0u8AKFQd52VBlO/YVeBZvxBR/TQpol65IQfZWPzE/A0KgL1ugHBSvmSfnQqlExFkoxRtGUwfGgHW0Lir0dl0zXMSCeMWrZA5TeNYtaXS1sKlgKey1s3ImYLXHU84RR/DQI2LuVg0TG6troZ1tC3duRpessp2lVV7hfdvKzpWNfVRGU6FQfA7/UH0o2MV1W2rRBQMI4EsRPf2jQeYfDNcaTMEmWiRMFo9KmGxeVHSJDx5iY/m9Kd6NuMbS20jObs67gQEBPNqSwwyuwO0LcH5GFBrdAYrDOFs4sNlGbIymMpaNTxEiOYO6ui9o/YS5Yy4zAN19kNmWMrFcmsjLK3V03cN+prgrdo5S+5WUHxaSP5DXSewvtZewV2BNzDuZu2p0I3sp+pcAiG4gTXjct154rc8/Sdp+PwsThvqucgA+9qJESDqCeGkHnSTiup9qgqYhLwg2riLcS6PrrlEMQNhggSAAY4zXMOhUlWEMpKkcCDBHnW7d2LntPo/e6TW06m3ExPPHPv1AtucpTdIPlP61eziMjKw3H+xQwdT5f350M2WZgo2njsjj4QCeVenFilm5VFNEyE7EnThPgBvq3TnSaqitbI6whFBIYEZbSqzDTLoykDUmZPCr9NsLarZTbozGNW+zPxjvHfXW9FdAWej7F3pTFBbjooXC22AgvAy3IOpPWBoG5VY8K5PFifNP4j1/2/tHN+d1etqqpzTyzn9usuC/y9rP0V+OsuL1ptycyRbu5es+yxzhsszBEgTWHiLWVisyNx4g6g8wRR+kHum4bl1ibl36QtOrZ5kmOOtVvNNpCfezMCd8BbYUeA19a63xQEVhBAP2hpw3+EiiYNAzgNs1nyJotnFARof9Nk5sWI5doeVH6MwxhuyGZrY6v7xuqm/SYzDwNWN0kBUa6bNtBLEZANkkuxG371N4jFLmmRHV3F0/edyPDbTgvgYrDRA6uR+G7cI9CKwb1sAIQfeWT3dph8APOnQPY1M91V3m3ZUeOS2PmaRs3YDj7Sx+ZT/TRMRf7asu5bfmqqPiK96QwZttH1WGZTxWSJ9DUUw+Iyk3V1Lu2h/dZHB8zS1vGEZ9PeMn8LD+s+VALmANwJPnH6Cr4ewzkhRJAZuSqWb8qk8qC2NUC44GzMY8J09K8xNk22ynaADp3gH4Gg1r4cLct4u4RqETLO6bqCR3xpzNAhiLWoyiBlXfvyifWalBJI04VKvIQtMDhTuNwxs3XKSVtuFDHjtH8p8qRmttcZnw5LwYxIuOOOZYjnB8jWRiVq9GogsX3I7eig8AQQfMlaya9zGInThQQiNtHxF3rLrNszuT+I/wDdDvXMxnuA/CAPlREtQhferIAOOYMZ/KPOgv0tZVL91E91bjqvgGIHpVL7MUtkjsqCgP8AEWMfjoV+6WZmO1iSeetM4xsoFsDSFbXbLohMcNRQeY/DhWUKDrbRjv1KBm5TNeY6+H6uPqoFPiJ/6q2GcznY6FXQT3W4A8O0orzAWywuqBJKaDwZSY/hB5TQe4VjadSwjVG14GHB5jKadGGQveJhgbd11PeHIBHHRfWs7G4jOwPBEX8CKv8ATUtXmCkho0yR+60zy/Wgqt6LbJxZW/CGH9VN9AYlrd7OpysLd2CNx6p6TbDsCognN7unvakacdQRVEQkwASeAqj7J7MdJJ0j0e1olP2nDrmNtUFtcilhmUKMvu3NYjUDTYTznTHZxOIB2C4SCNfeJPPfXG9E9KXcJfS9YeHWDO0EMO0jDeIJUiu6HSWH6TZnS3es4hR1j20Au22y6Smocaa5SDAnXTXmmibdzjjbq7tFrJ09zi6bSzrluLSNEFi0+Yj0NMYe51aZn2hcx7lmVXmTPNabazkUddlOViQBMax70jUaTA9dldZ0x7PYOxcw7Y7G2UQ2s+WGJuEEnTJ9UZl12mNIiR53LtN2eC3zh2a7X0XLcW7c95fOvZjo+5jMauUGC4Z2icqzs4AwIE8Kv/il7VDGYgWrRH7PY7KBfdZtAzCNMugVd2VQRtNavtzatYFEwmBdutvIWv8AaBIWCQnEEqzDdoI1zmfmyWyQSPqiT4SB8SK9qLVPFFXpyh8y9cicUxtC+IxBfLP1VC+U/rQa0buGQYVHg9Y164h+6i2zEeL1nV7vBr4HBqtzDMxkXMrgRwvG2VPHRCedCsXyFtsJ+iILDZILZhHdoPShY6+rLYA1yW8p8Tcdo/PTXTeMVr10rqrW7aCP3Rb/AOBqoDawjHqbmb/Udlhdoy5ZPk08jSNwnYT7ug8z8yaZwmNKZdPdLn8ahfl60K9bGVGG+Q33gf8AiV9aihi00ZoOUb408+Y860rFzrQFY/UCTwm6NnI0W4Ws4cWnH+qBeSN4MrrwgpMd3fWTfPbaNBJju10qwKEUfBYo2yTEyrKfBlKmO+CaFctkRO8SO8cfQ01jcJkRZBVw7o4PFcpH83pUHl7AFbKXSRDkwO4EiTzU6UTB3gtm8D/5FCKBxV7bGeGk1dsSLmHFuCDZUmeMv6f6h8qBiLZOVVH1cxHAgQ09/YnnQBxaw7D94/GpQmaSSdpqVJBMLazuqTGZgs8JMTT3RKqw6tvrXbZKzEgC5PxHnSdy09pxmBVhDCfMGq4a+UYOu0bJoKkjKPtSZ8NI+fnRUsA2medVdFj7wck/kHnS9EUtlIE5ZBPiJj4mgthbGckTEKzfhBMelOYfF9m7p/41AniIt/yO1J2mZO2BocyT4rDDycedBoLOhBIIII0IOhB4GvbgIPamYG3hAjbuiI7orcxKC5+232WQ8vaYgic18SwnuDDmaz8TFwswmFt2wDsGZUVSDyV44xQIkmI3f3+lFwl/I2YfZZfxKV+daHRdgOyFgCihsw8EZvgprJoGcZfDC3H1UynxDN56EUvNeU0ltOrJntRsJ2EMNg3gqfRuFAz0fis17DCIyOo87hb+qtLo7DrafEXlJAtW7qgd7qLSmdshrwPKuaoxxLZSsmCZPE+PHYPKqLPYAtq86szLHcoQg8858qP0FjWs37dxGZYYAkEiVJ7SmNoIkEVdWbE3LNkQMxRATuJVLcmN3YFAwuH+nW2f/YFP4orNWMTkfQfai8FJLzlUZmjhuHdLELO7NNcdgLnXi8LpktkCE65CXHuzsESPA12P+KFq2tkHTrDega65QsnThJXXvr59jXhhk7PYtnTTXIpJ8c0muP6fEeDFUdST2MbrcTfe23bNy5dVp0yrnuEjvhRHjWZhSM0EkSCNOJBgeExTmHwhW+9oMJAurMbew2m36w07pomDsgWbd0AZlv68coCegJ/MK7oFb2IN8paUQWvO0tsm71Y1jvT1rOe0QAxGjTB4xtrZw+QObxGtoWLgCxr7mae/U86ybmIlFSPdLGfvR/x9aSLHD/Rq4kkuyx4BSOZzHyoVq2WIVQSTsApzo3GBMoO66jzuGWZ+I8qa6BU2cTLLqtq68cQbDMp5gg86oxqlaVzDg2rLFolbqwP3JYT4l45VnspG0EbDrwIkHmCDUGh0viusFkgGEtLamNJWSQPxVm0498fs6W51Fx2jxVB/SaE5HVLszZnnjEJE905vWgqt8xG7Ll/Nm+NM9J9IG7E7iT5gT6g0miEkAAknQAakk7hRsSO0oIiAARvEbedXoimHJkqDGYZT5gjw1ArSxVvLfvXAwIRzMbw5I07xNZ+NtBLjqDIViAfAxNRcSfpJ1Lj1zBp9COdTZQKlSpUG/wC0mOS8odYMXGQHfkVLYE74JzETxPfSNjArnvW3MlEYqR9pdfKARzpTCOAxJ2ZXHMqQPUipiMQWd3HZzEmAftHZ37aANavRuDLoF/8AbcW2CNYKwST3ZXHkap7PdG/tF9bOvaVzoQDKozAa6alQKZ6F6RFu24LBWTO9vjme21to/If4fGgU6StdWqW5nU3Ae51SOfZM0thrwUXAROZco7jmVp/LHOnL+GzYk2SxhGa2CYmFJiaD0tkzjq4jq7UxszdUmfnnzT3zQEx2Lm1YRW0FohgDv664wB5EHmKt0TkZLiPvBcDvS1dI/MVoeE6Ld7F6+MuSyUDSdZuEhcvH3TSFA1hMaUkDUEEeaMk+Tmtq5hLSXEhRlNrDFs2vauZHZu1skBu6Ca5ur3GYwWJOgAJ4AQAO4CBQEa0Xdggn3mgcFBY8goJ5V5euZizaDM0wN0z6a1pnFpbs2gmrEXCw/wDkU2z4aDZWNQert12U7iwqq6DddMDuEiqYICQzKCisM3eG3eQNCxt7Pcd/tMW8zNUUs3SjKymGUgg8CNQfOtP2bsNexthRBZrqkywWe1JMmANAaUfAuiLcYQrQVn6wJcSO6bTjlT/sZl/bsNmXMOtWRqN+3Tht5VmvlTI3f8T7zG4gLSuZyBmnXsgmN0xt3xXHWAAwzg5d+7aND8DW97c3w19QAJCmSNpl2OvfECs7p5FDWiu+xaJ8cgB+FeGkp4bFMexIFsuVa/m7Ssi95zK+vknrSgJHP/8AfkKbwOL6sgMJXOrMI17MgjXfDGh28IxFw7OrXMwOh99UjxzOPI10hrDhjaa0vvS7Mp0OVVDtM8Or8dKVe2OqRt5dwfABI/mNerjWFxrgAzMHB4fSKVb0Y0vNB5W3jMeLeKulZyZHsCPs9WbSzPgpPhWJXrMSZOpNBrYl06mwh/8AU7A8GNxtPJPWlCRduoNQIRSYkgKoUnkFJofUO1o3NqIy2/AvnYD8rmvMHeCOGOo1BA4EEfOgpfslDlYQdD5iR6EUzdsAWQSIfP5qyqR5f1UHFBuznEEqsd6xA9APKpdxJZQpGyNfAAfADypyGr0XayDUjN10+HUDMxnvDn8NL9OYVuuv3AOwL7pPeSxA8gaL7L40pirTMZCsWM966698U3jMv7FiCTLHGrlE7gl3Me/UpWuWEYBumXnUtoZ4yDPmK9v4V0CFhAdc696yVnzVhyrzE2SphtpCtyZQw9GFO3mNyyDBJtBEHcpNxjPdMa1mFLr0fdIBCMQRI51K2Oi/aMWrS2ypJWdeZPzqVqIpwzmWdgMMjWMQ7DtIEya7CzgHx7M0phiASSpIytsGwkEKe7tEV5auwrrr2o2ExIO8bDpNWwV0K4ze4SA2k9kMCfhWGmn7O4sYTGB7wI6vrVYDU5sjrHD3iBwrGJrS6Tu50FwiGuXbr95ByRynN60tZwTNbe79VfUyoj88z3UwB2cSyv1m1pJk6yTtJ86b6QsqLOGYbWV55XGA+dAwGFFzPJjJbZ/GN3rS7OSACSQNg4b9OGtB0mCvLZw3UuVm5iMPcdTrNsIWGbu+l151zNaHSANwdfACkraiZMoijhsgVn0DeIwptSLgEssiDMENGv4T5itXovGWBaK3MpIsXgoImHcgLGm2JM91Y+OxZuOWIjgOAkmPMmtH2m6LFg4eBHW4a1eOsyXBJO3Tw7qZC/SeFWxde1Icobltj+8rMoI4bFNBx3u2hEEW/i7MD5MK0cZg+ssDElpuMLly4T9Y9aqaRoD9JNZeKu54I+qir5aUAxd7JXiQfKf+VDprpPDC3ddASQpgE1a7aQYe2w/1DcuBtfqqtorpu1Z9f0oG8Zj84W04AFtMgIO02xcIPN7lOexBL9I2TqCWduys/VY7OHwGu6sbAW+svW1aDndQZ0HaYTMbNtb/ALD5F6TSNUBu5Y106t8u3ds1rF37Ku0i3tK+XEhiqrFptRrJYXCpPfJA5CuXu3M0aRAA8h89vOtj2vYHEGJ91ZkAax3bR3nWsSpZjFuntAJibud2bZmJPmZp3FY76TEFRK3iwk8DcDg/kjnWdR7t5SiiDmURO6MzE/zL5GvQOdK4dVs4UgQWttm7z1jkH8JUcqRWyxRnA7Ksqk6aFgxUcdQjeXhVbl0tEmYEDuA3UVMTFpre5nVj/AGA3/vmqF6le0V1XIpHvSwInhBB9SOVAze6y1b6vQpcNu5MbWVCQB4C8QaVxDSSwAUFjAG7fHKRVrmIJtqh+qWI1+0FEfl9as6DqUP1i7g67gEj1LVQTpM/6QmStsA8yWX8jLQ8cqArkiCiEwZhsoDT35gTzqhxBOaYMqF8AuWI74UDzppMMji2AYPVXGff2k6xh4SoQetQCxirksxEm2c0bz1j7e/KF9KB1zZck9mc0d8RPkKHTd3AlbCXidHd0AjXsBCT4fSAcjQAvXSxk8AOSgAegFafQmJy2sYu57AHletH5Ec6Fb6LnDdfm2syBd8pkPMFXPlS74dlto4Jy3MynaB2CCV79qHypHqFalXuoAdDOgM95AJHImOVe1AOpUqUFmbYJMD08KuuIYKUB7J2jjs/QeVEtIjJl0FzNtJgERsk6DUb/tUtQEslphZluzA3zu754UTBFQxzRGR9vHI2XnmiiYZFYrkJVlR2YnWWQM4y8BlCjxk0rbQsQAJJMADeTuoD/tf0ItRscvM8QBHpS1O9HYVbguliRkts4jiCAAe7WkqB/H20bEstuAjPC5dkE7qN7R9KPiLql8v0VtLC5RAy2lyjTvifE0iLLr2srDKxExsKxM8CCy+Yq/SmCezde1dEXEYhgDOu/UUEtdbcXKuZltqWgbgWEmN/aK/2KririZm6qQjAaHUjYSJ7mG3uquExTW2zIYMQe8HceIo2DwJe4ttgylmUe7szEax4GaBdUZiAJZmMADUk6R3kmapHpW0nQuItXmZFzdQ4aZAJy9oEAmToN01e3Yc2cRe6sgXsqpGszdzFR3g2zp3VImJ2kYuHvFGVxtUhhPEGa6f/AA7tWnxtsOCTqVAMDRGndu0P8JrlK6D2LDpjLLbMy3CDxGR1J9GHKs3v06u0/wACntjh7iYg55gohUn7LLpHcDI5Vk4TCm4yqIBY5RPHhzkDnWn7W9JNfvgsINtFtDvCDQ+R9KFi8GLeGsXBPWNcuSQToAtopHAgsxnv7qtuPJHaBlipXlbPRnQOJvsqixfZAJJS2WIXaYmB5nfWpmIGNTOJwuRLTTPWKWjhDssd/uzzrocF7DYltXATu3+HD415c6FvdhTaDqikAg6AMST2uIJOteMai1OY4oHLVe7bKmCINbWM9nWRc2dOz76hlZlG9soaYGvlWNeuljJ4AeQA+Ar1pqiqMwCWcNmR3mMgBjjJj515i8K1sww2zEGZhipI/iVhyrc9sVWzct2LR7K4e0G094v9LJ75uCsC7eZozEmNBPeST6sTzrUh3pTBrbVY253UniAFKnu0f0pG3cKmQYMEciCD6E1HusdpJ36mdsfoPIVSglO4npEvZtWSBltZ4O8lyCfgKBewrqqOwhbgJUyNQCVPhqCNaDUD2ExJZUstHVC7nPETCtrwygeVbDYhbAwuhyZGumNdbq9WxPA5rXkBXNK0U1icZmS2okZLeQ9/0jP/AFAcqsSFSpqUe8SpKsCCNCPDT5V5VxCAqpJAAknQAb6slokMQJCiT3CQJ82A51q4y+iYhrgGqXLZVRoCACW5yF86zbGIyrcEe+uXwhlb+j1qSoNEayRObskRodCZ1GnhrNeiwxQvHZDBSe9gSB5K3lWv7SDrMViWBjqoGu/IUtfHWmBiKxGwxu89D6VtY7ok4a3hrxeXdEvdXHuhnuZNZ1lbQb/+grIu2isTGonQg/A6eFOdK465iGN5wAALdvs6KoVMqKBOgy2/SoAWldmbICMwbQGAQBmI7wAJjuFLmtbDdLBMMtrKSwuXHndFy0LfjIImkMbhDaKhiCSiPAnQOodZkbcrDZQa64tbmGxbvoxuKUGu262Z9RpAWyNoq/tZYtozAvnvteZy0kzadLb2zJ0J7bzv08KwBdOUrOhIJHeJAP5j51fFYlrjZnMtCrPcqhVGnBVA5UHR+zxwhV5zqyoXZmQMDBAIWDI2zs3ba7/FdGrfv3LttyFJDWmy6EaZYkggAd20c64//DToUXTevPBVFC5SJzEsszugCvpaLO/uG7l8K+J9Rv8Ah18NO7TIXoB82Z7kk6loiRs56iO80ax0MOssdVat9h1TMyycty4M0ERlMOdh0mta7iv/ABj3QI8e1m0PASfOsn2v6QNjA3mW51dwgKhmDmzA9nfmygxGoidK+dav3JvU4neY/lch/wCXdHtduWbuAtpbh16y2JYOpJEBdYKZPdaJYjUa0ha9ksMgGMwuJzpYFyw9m4ALiOc8iZ7UG4RoNkGTWF0P0m13o/TMz2Xy3GYg5hdFyO86BgSeIoXRGLSzcZjotwjPvByzqdNvaNfZrzHFT129p/HZji6SW9oehMPh0F3Eu73rwDW7NoiFSB2rjkGCTPZAMRt4WwOL6KvB7mJS7bKqo6tHJzFVCjJ2Y+qAZIiZ11jm+mkvZg14XJ2AvPZAmFE7BG7xons5YW9iVS7DZ1uKMxIlzbbq5PHrMldtu3PDEVTmfbkZb932g6Pw5ZbHR4a4Mw6y7eZsrBiAVAAlcgB2jVjw1Bb/AMQMYVdWvECCVVVXKSWXQgggLAY9+g765vBYC7eJ6tC5Gpj/ALpkez+JmOqIJMakD51f+VNXOYz7z8jY6O9sDaCBrNq8MpzSMhzZmg9nsmBl2qaxemel3xFwsSwWTlQuWCgmYE7pPlA3VF6CxBJHVNp4fGdaFiui71sEvbKhSAT96Y8dnLZSim1xZpxn2MhWsSyo6CIeJka6GRB3f90SwgNm4AsuGQiBJChXzH7s5Z5UpRlv5WYroCCIPA8fDQ+IFewZxbXRecP9I6ZkY+9oi5NO5VGnCBQ8f1cjJ9m3sOk9WufvnPmoF+4zsztqWJJPedd3Oh0yHMNjct61cKqBbZTCiNFIPMniamAuIMRbZtLYuKTInshpMgTOm6lhEHjpHrPy8qpQNYvGF0t29MtoMqmIJDMW114saVrc9nzluQ9saWr1wFl1JWy5UydwIkRvArPuOhSCuVgqwYiTmPoUYGf3RQCxt7M0xGigjZqqgH1BprpPozqrdl80i6s+BEEjwhgPEGksRczMW4maPZsPcTQlsrKoWft6abhqFHMcKAOKvm47O0SxkxXtBqVAaziIFwROdcs8O0rT3+7HOhU70TgRdLqWgrauXBrEm2paOYU0B8RNpbce6zNPHMEEcsnrQRcUwtta0ysyueMqGA5Q59K9xuJz3LjiQHZjE7i0weOseVX6NsK7Nm2LbuNzCHL+bLSlUbWFwiWxeF3L2sMHtEjazG24yz9YKWGnfWUt8hGTSGZWPGVDAfzn0rRv9Km9bsWGygWxk6xtSAXmZiQAsCNdFrJqD1q2cLYXEWL7u8XrSoV0962gFvLpAEfR67dO+sYVodNWVtX7tu0xyA5du0aaGNokelBnVr3rNq2+NtmOyClqdTK302Hj1YfXhNZdtAdrAagazv36bh86rQfRP8OL8Ya4oA/1Z26+6Bs2x8de+uyt4mFMkSROvDTTuMenjXA/4dvbS1iHvXltJKKpY7W7U5RqTplmBwrov86wUz+2IdCxlW9JQa923ur8/rLNdd6rFMz+J9FbDYuNdm3XvE7OUVxntljlxV+zhQxVEJzajVo0gbdJI12yYrQ6d9tMMmHKYZhdvZ4BKEKogS4zL2xIiDG/dt+f9P5v2m+HbOwuOC2zNDETG7ZXVoNFwT4lcdh0PsUl62SrjJh8RAYsDrE5GXuBaeET3Vbpvo50YgDYTI/TdvrA6Hxt9S3V3mTKhaJlWy7ip0I13iun/wA6uY4OLqKl+3tZVyq+sENrCvOyBBHDLr1XbdUV+JGEmMtP2XvJcsGzfYE3GyopXguks3ZAJheOvdWb7QeyY6Pezi1clFuKxtsIYFWkKpGjSBtIEetJ4bDsjlXVkP1lbSJ0mDs51b246CtWLdorcdrx7VxZBRVcBlKRquhEjZJEV5WaJpvZpnETvGOU/EpDrOh8OtkBUWMqkaD3oBGY8ZIBnbT+GxCkKSNTl3bzE86qLbMlu8FKrcQXAW2lXAI0HEn0pa6uXVZEaT/fu7B318avzTOd0nLSyCO0oHcNJ89g/Wuc9scMv7LdYQAADEDiPXXbTFvpKDAYFu4/Gsz246QjDFJguQI8DJr001uuL1Me8J1fP7NgsHII7C5j39pV075YHkaEIo2FVnZUUhSxCTsGp+tG6T6UJgNNs75ER4a66eFfp23siPE7PDvnvNVr0qQYOhGhB3USyFh823L2fvZht/hzUHuFRDOdmUATKrmO0CIJHHiNlTsZjBMQduhmDGw8YrzC2C7ZRGoJ14KMxPkDTGP6Me1d6nRmJgRsJkrv7xQLW8QysWUkEgid8MCrDmCRzpg4xWnOknqwgPAqRDfhXKfE0lUqBpXt5bvZ1MZNfd7Xr2ZFeYW+1uHU7/VSCJ5xVkwLHPOhW2LgG2QSuzk08qCttipIHZXb3ZtPlVGngemEtoEOGtORPaYamSTrpumOVeVkzUqB7oO1muxmKjJdkgxoLbEjwIEHuJqmEwrZeuKzaW4iO2mhbMwEbTK23PKl7d5l2GNCNODAgjvkEjnT2FztaNtWOSRcdNAJB6tGk7dbxEcCaBTHXFa47KIUsxUREAkwI3aVbD4F3RnUSFdEgbS1zNlAG/3D6UPEWyDr/cVpYXEiziYRibK31fjmFtjlbTb2S3nUGYbTZQ8HKSQDuJWCRyDL5irYO4q3EZhmUMCw4gHUa8RRUxrKLa6EW7huDvJyAz3fRr60b9m61L98sFKspCfazsZjXdFWBnUxfwhUFgQyjJLA6A3FzBfEQwPepo9q5bOHZCctxWLqcs55yLkkbNM7a6dmN9Uwqs1q8oICqFutO05W6sAf7xPKgVRZIHExRTYg3FYwybO8hgCPIk8qbXo1riYi/aT6G0yhtZyC4WCbdolY46jvjOJoGFsJ1LPnGcOqi3vKkMS3IqB/EK1Panq1xj5VBtFENsCQAr2VNs6wdAymDwrEZCIkbRIpnHY43LguEAELbUAbItoqD0QUClaVvo7Mtg5u1euMmuwCUAbj7zNPgK86UxC3GzoIa4zs6AkwS7FR3wCNlZ6sQQQYI1BFAXBo7OEtzmchAAYnMYjmYrf9mL5DX0aczAEkRoVbXdM9rcfPSr9E9HpbtWb/AGutLG4rTouRoXSDm7SkkcI2Up0IrJduM4jTWdJkzu3GNorwu1xNFUR0H0LDYnFXhkBtXLFgKrdagu3LpVcpYfXAjLoDEpBO0FHE9NYQXkwZsSynIWe11edj7pksHQNm/dUSDl4fPunnJvuDIynLB3ZREec1XAYC8/0iIWCESZiDtHw5aUotRNPFX8NcTuU9qbjWlDaMpBRsxYhTueRqZ1gaDXjS69JZjJgknUEmG7jG7lWCr6SDp+tQvGo21z1Wac5iMMzVM7t+3i4OgC8dNvl/1TVy1buybqLcIEDNqdRGm/QHzg7hWFg8WSozaNtE6ac60rd1gRI0IB28RI/vSuWuiqmcxylGJf8AZq4qXGV0KopuTsYZYjWJ1kwAdokxpXOE19AxN4MjW5gOIPEaVxNjAk3hZLBCWy5jMDWJ2TX0NNequU+beFX6axgvXnugBc8MQBABIGaP4poVvE/RNb+06vP3Q4jnnHlS7GTsjuG7zo6WM7QgjuJ4LJHoYrpFRiCDmWB2cunArlPMifOiriSzNcd2zjtKZ+tmB+bHxpUiiXgNImY7U7jJ2d0RVF8JdVSxdc8qwHcxBCtyJB5UACtb2Te2uLsvcIVEbrJJgSgLAGeLKBzofs5jBZxVm4x7KupJ26Tr6UArGJdbiltYQrEbUKHTTcVbbumaXwz7VJIRoDRwnQ+dbHQeHz4hGYA2tVcgx2AoQnxh18ZpK1ZVeploS8B1h+yOtIMckB5mrgKYuxkYCZlUb8Sho5Zo5VKDUrIlaeA/0733F/8AtSpUqSEsQdnh86rZ21KlToKvtNPdMCCoHA/zGpUqqz6srkTBInQ94mYPHUA8qlSqjougnP8Al/SIkwRYkcYu6VzdSpQGxGxPu/M0GpUoNf2aP0p7rOIYdxFi4QRwIIBnuFZIrypVnYdV0ax/Z7f3X+LVMex6nbszx3e5XtSvnT9892I3kl7aIB0hiAAAOsOgrtvZNQHtAAAZ00GzVhNe1Kut+ynu11cl0uPprn3viaXNeVK9Y2hkOda2uljFxY07CfyLXtSvO50VdTMz31zntEx6wCdAggbhOpjnrUqU0n3Vdv7hYZNeg1KldytHHqOow5jUh5Pg5/Ws2pUqhnHDtD7ifyLV8WPo7XP5fqfOvalBTFMQzAGBGzxA/QeVWt/6Fz/5Lf8ALcqVKvVI2J1KlSsq/9k=" style="width: 258px; height: 193px; margin-left: -34px; margin-right: -33px; margin-top: 0px;"></div> text/html 2017-05-08T06:30:25+01:00 365roz.mihanblog.com سید علی شهیدزاده متن شعر به رهی دیدم برگ خزان http://365roz.mihanblog.com/post/83 <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(236, 236, 236); font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify;">به رهی دیدم برگ خزان **پژمرده ز بیداد زمان&nbsp;</span></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">کز شاخه جدا بود</div></span><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">چو زگلشن روکرده نهان**در رهگذرش باد خزان</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">چون پیک بلا بود&nbsp;</div></span><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">به رهی دیدم برگ خزان **پژمرده ز بیداد زمان&nbsp;</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">کز شاخه جدا بود</div></span><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">چو زگلشن روکرده نهان**در رهگذرش باد خزان</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">چون پیک بلا بود&nbsp;</div></span><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">ای برگ ستمدیده ی پاییزی</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">آخر تو ز گلشن ز چه بگریزی</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">روزی تو هم آغوش گلی بودی</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">دلداده و مدهوش گلی بودی</div></span><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">ای عاشق شیدا دلداده ی رسوا&nbsp;</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">گویمت چرا فسرده ام&nbsp;</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">در گل نه صفایی باشد نه وفایی</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">جز ستم ز دل نبرده ام</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">آه بار غمت در دل بنشاندم&nbsp;</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">در ره او من جان بفشاندم&nbsp;</div></span><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">تا شود نوگل گلشن و دیده شود&nbsp;</div></span><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">رفت آن گل من از دست&nbsp;</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">با خار و خسی پیوست&nbsp;</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">من ماندمو صد خار ستم</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">این پیکر بی جان</div></span><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">به رهی دیدم برگ خزان **پژمرده ز بیداد زمان&nbsp;</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">کز شاخه جدا بود</div></span><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">چو زگلشن روکرده نهان**در رهگذرش باد خزان</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">چون پیک بلا بود&nbsp;</div></span><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">به رهی دیدم برگ خزان **پژمرده ز بیداد زمان&nbsp;</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">کز شاخه جدا بود</div></span><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="2"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">چو زگلشن روکرده نهان**در رهگذرش باد خزان</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; text-align: justify; background-color: rgb(236, 236, 236);"><div style="text-align: center;">چون پیک بلا بود</div></span> text/html 2017-05-08T06:22:02+01:00 365roz.mihanblog.com سید علی شهیدزاده متن آهنگ مریم http://365roz.mihanblog.com/post/82 <p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">همه دنیای من نگاه&nbsp;مریم</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">میشنم یه عمری چشم به راه&nbsp;مریم</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">منو می رسونه تا شبای رویا</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">چهره قشنگ و مثل ماه&nbsp;مریم</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">دلم آروم نداره بی قراره</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">گریه هر شبم بی اختیاره</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">گل&nbsp;مریم&nbsp;همه دار و ندارم</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">غیر&nbsp;مریم&nbsp;کسی رو دوست ندارم</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">نگا کن تو چشام&nbsp;مریم</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">عزیز رویاهام&nbsp;مریم</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">پس کی مال من میشی</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">من تورو میخوام&nbsp;مریم</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">نگا کن تو چشام&nbsp;مریم</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">عزیز رویاهام&nbsp;مریم</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">پس کی مال من میشی</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">من تورو میخوام&nbsp;مریم</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">آرزومه که بیاد مال خودم شه</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">تو نگاهش نشون از عاشقی باشه</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">دوست دارم دستاشو تو دستم بگیرم</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">وقتی که چشماشو میبنده بمیرم</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">دوست دارم زندگیمو براش بزارم</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">آسمونمو براش هدیه بیارم</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">بیشینم هر شب و هر شب سره راهش</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">تا چشمام بیوفته تو چشم سیاهش</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">نگا کن تو چشام&nbsp;مریم</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">عزیز رویاهام&nbsp;مریم</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">پس کی مال من میشی</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">من تورو میخوام&nbsp;مریم</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">نگا کن تو چشام&nbsp;مریم</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">عزیز رویاهام&nbsp;مریم</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">پس کی مال من میشی</p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; border-radius: 5px; font-family: &quot;Lucida Sans Unicode&quot;, &quot;Lucida Grande&quot;, Tahoma, sans-serif; font-size: 10.6667px;">من تورو میخوام&nbsp;مریم</p> text/html 2017-04-21T07:15:26+01:00 365roz.mihanblog.com سید علی شهیدزاده متن آهنگ محسن یگانه بهت قول میدم http://365roz.mihanblog.com/post/81 <p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: center;">خودت میخوای بری خاطره شی اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی این بازی هر روزت</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: center;">نترس تا دم دم رفتن همش دلشور میگره دو روز بگیزه این دلشورها از خاطرت میره</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: center;">بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیایه تو راحت باش</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: center;">هیچ کس نمیاد جایه تو دلشوره دارم من واسه فردایه تو</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: center;">بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیایه تو راحت باش</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: center;">هیچ کس نمیاد جایه تو دلشوره دارم من واسه فردایه تو</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: center;">از عشق هر چیزی که میشناسمو از من گرفتی تو باقی مونده احساسمو از من گرفتی</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: center;">میخوای من باشیو یادت بره مایی وجود داره خودت آمادیه رفتنی ترست نمیزاره</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: center;">اصلا نترس راحت برو بی من هیچکی به جز تو منو یادش نیست</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: center;">فکر کردی کی از من خبر داره راحت برو هیچکی حواسش نیست</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: center;">بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیایه تو راحت باش</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: center;">هیچ کس نمیاد جایه تو دلشوره دارم من واسه فردایه تو</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: center;">بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیایه تو راحت باش</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: center;">هیچ کس نمیاد جایه تو دلشوره دارم من واسه فردایه تو</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: center;">مسیر رو به رو با هم یکی ولی مقصد جدایه</p><p style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(37, 37, 37); font-family: amer, tahoma; text-align: center;">برو ….</p> text/html 2017-03-10T11:25:55+01:00 365roz.mihanblog.com سید علی شهیدزاده آهنگ حامد همایون می روم http://365roz.mihanblog.com/post/79 <p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: 0px 0px;">میرم از پس این قصه بجایی برسم</strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: 0px 0px;">یا به هر آدمک بی سر و پایی برسم</strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">میروم بلکه مرا این سفر ارام کند</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">غم دل کندن من قلب تو را رام کند</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">رفتنم مصلحتی نیست بدان مجبورم&nbsp;</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">این همه حادثه کافیست بدان مجبورم</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">خوب من با دگران زمزمه کردن غلط است</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">بی وفایی غلطو همهمه کردن غلط است</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">♫♫♫</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">بعد من یار زیاد است مبارک بادت</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">یار نه بار زیاد است مبارک بادت</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">میروم ا<a href="http://nicmusic.net/1395/10/hamed-homayoun-called-miravam/" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; border: 0px; background: 0px 0px; text-decoration: none; transition: all 0.3s ease-out;">ز</a>&nbsp;دلت اما عقب سر نگران</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">تو بمان و دگران وای به حال دگران</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">میرم از پس این قصه بجایی برسم</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">یا به هر آدمک بی سر و پایی برسم</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">میروم بلکه مرا این سفر ارام کند</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">غم دل کندن من قلب تو را رام کند</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">رفتنم مصلحتی نیست بدان مجبورم&nbsp;</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">این همه حادثه کافیست بدان مجبورم</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">خوب من با دگران زمزمه کردن غلط است</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px; color: rgb(63, 63, 63); text-align: center;">بی وفایی غلطو همهمه کردن غلط است</p>