همیشه یه دلیلی برای لبخند زدن وجود داره...پیداش کن! مرا عمری به دنبالت کشاندی سرانجامم به خاکستر نشاندی ربودی دفتر دل را و افسوس که سطری هم ازین دفتر نخواندی tag:http://365roz.mihanblog.com 2019-09-20T21:02:22+01:00 mihanblog.com متن آهنگ دلارام حامد زمانی 2018-04-21T17:29:31+01:00 2018-04-21T17:29:31+01:00 tag:http://365roz.mihanblog.com/post/101 سید علی شهیدزاده بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آیدروی زیبای تو دیدن درِ دولت بگشایدصبر بسیار بباید پدرِ پیرِ فلک راتا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزایداین ظرافت که تو داری همه دل ها بفریبیاین لطافت که تو داری همه غم ها بزدایدچشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیندپای (نای ) بلبل نتوان بست که بر گل نسرایدنیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشاییپیش نطق شکرینت چو نی انگشت بخایدگر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبیچون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نبایدمژده ای دل که کنون وقت وصال است و غمت رو به زوال استبه عشاق بگویید ر بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید
روی زیبای تو دیدن درِ دولت بگشاید
صبر بسیار بباید پدرِ پیرِ فلک را
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

این ظرافت که تو داری همه دل ها بفریبی
این لطافت که تو داری همه غم ها بزداید
چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند
پای (نای ) بلبل نتوان بست که بر گل نسراید

نیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی
پیش نطق شکرینت چو نی انگشت بخاید
گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبی
چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید

مژده ای دل که کنون وقت وصال است و غمت رو به زوال است
به عشاق بگویید ره وصل بپویید که چهارم مه از آن چهاردهِ ما
که عالم همه مجنون رخش در طلبش نعره زنانند و به دف رقص کنانند و
به دل خوف و رجا از کرم ساقی ما طرد شده درد و ز شوق قدمش سرو روان است و

 چنین است و چنان است و قرار دو جهان است و
سپاهی ز غلامان به رهش جامه دریدند و
دل از خویش بریدند و به معشوق رسیدند و
همین مشغله ی ماست
که از عشق بمیریم و جز او یار نگیریم

...................................

با همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری
ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید
دل به سختی بنهادم پس از آن دل به تو دادم
آنکه از دوست تحمل نکند عهد نپاید

گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی
آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید
چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند
پای ( نای ) بلبل نتوان بست که بر گل نسراید

هر که دلارام دید از دلش آرام رفت
باز نیابد خلاص هر که در این دام رفت
یاد تو می رفت و ما عاشق و بیدل شدیم
پرده بر انداختی کار به اتمام رفت

مه ننماید به روز چیست که در خانه تافت
سرو نروید به بام کیست که بر بام رفت
گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی
حاصل عمر آن دم است باقی ایام رفت

دل و دینم به فدای قد و بالای نگاری
که همی بنده نواز است و حقیقت نه مجاز است
چه بگویم که چنین قصه دراز است
جهانی به درش غرق نیاز است

نماز است جواز است به دلم سوز و گداز است
منم آن منم آن منم آن ریزه خور خوان کریمش
که به کس کار ندارم به جز آن یار ندارم
به کسی کار ندارم ثمنی غیر دلم بر سر بازار ندارم

من نالایق ناقابل نالان چه کنم
با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی ثمری
پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است

جهانگیرِ جهاندار و به دل دلبر و دلدار و
وفادار و هوادار و بهین سرور و سردار و
کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بدهکار و
چه میشد دل غم دیده ی من را بشود باز خریدار

]]>
عشق یعنی نرسیدن به کسی که دوست داری از حسین-قربانپور 2017-09-26T07:25:20+01:00 2017-09-26T07:25:20+01:00 tag:http://365roz.mihanblog.com/post/100 سید علی شهیدزاده عشق یعنی نرسیدن به کسی که دوست داریعشق یعنی یه شبه خوش سر رویه بالش نذاریعشق یعنی کل سالو بی آشوب زنده موندن عشق یعنی که تو هر روز شعرای غمگینو خوندنعشق یعنی بیقراری تو همه روزای هفته عشق یعنی پاش بمونی با اینکه میدونی رفتهعشق یعنی که نتونی دوریشو طاقت بیاری عشق یعنی تویه گوشیت تمومه عکساشو داریعشق یعنی نرسیدن به کسی که دوست داریعشق یعنی یه شبه خوش سر رویه بالش نذاری عشق یعنی کل سالو بی آشوب زنده موندن عشق یعنی که تو هر روز شعرای غمگینو خوندنعشق یعنی بیقراری تو همه روزای هفته عشق یعنی پاش ب عشق یعنی نرسیدن به کسی که دوست داری
عشق یعنی یه شبه خوش سر رویه بالش نذاری

عشق یعنی کل سالو بی آشوب زنده موندن عشق یعنی که تو هر روز شعرای غمگینو خوندن
عشق یعنی بیقراری تو همه روزای هفته عشق یعنی پاش بمونی با اینکه میدونی رفته
عشق یعنی که نتونی دوریشو طاقت بیاری عشق یعنی تویه گوشیت تمومه عکساشو داری

عشق یعنی نرسیدن به کسی که دوست داری
عشق یعنی یه شبه خوش سر رویه بالش نذاری

 


عشق یعنی کل سالو بی آشوب زنده موندن عشق یعنی که تو هر روز شعرای غمگینو خوندن
عشق یعنی بیقراری تو همه روزای هفته عشق یعنی پاش بمونی با اینکه میدونی رفته
عشق یعنی که نتونی دوریشو طاقت بیاری عشق یعنی تویه گوشیت تمومه عکساشو داری

عشق یعنی همه فصلا به چشم تو میشه پاییز عشق یعنی که همیشه عکسشو میذاری رو میز
عشق یعنی قبله هر خواب با فکرش میری تو رویا عشق یعنی انتخابم میشه توو تمومه دنیا

عشق یعنی که شبو روز از فکرت بیرون نمیره عشق یعنی با یه زنگش دله تو آروم میگیره
عشق یعنی وقتی قهری زندگی واست عذابشه عشق یعنی تو نبودش دنیا رو سرت خرابشه
عشق عالیه , عشق عالیه , عشق عالیه , عشق امون از عشق

عشق یعنی بیقراری تو همه روزای هفته عشق یعنی پاش بمونی با اینکه میدونی رفته
عشق یعنی که نتونی دوریشو طاقت بیاری عشق یعنی تویه گوشیت تمومه عکساشو داری

]]>
متن شعر کجایی تو از سیروان خسروی 2017-09-26T07:21:52+01:00 2017-09-26T07:21:52+01:00 tag:http://365roz.mihanblog.com/post/99 سید علی شهیدزاده کجایی تو کاش میدیدیمن خسته شدم به این زودیچجوری شد اون عشق شدیدبه این آسونی به آخرش رسیدبا فکرت رو لبام یه لبخند میادچقدر دلم هنوز اون روزارو میخواداز آخرین روز که چشمام تورو دیدنفهمیدم که عشق یعنی نرسیدنبا رفتن تو از عشقم کم نمیشهتو قلبم میمونی واسه همیشهواسه همیشه..♫♫♫سخته برام ولی ازت میخوامبرنگردی هرگز  دیگه به دنیامبرنگرد تا اون تصویری که ساختمهمون باشه که ازت مونده تو رویامبا فکرت رو لبام یه لبخند میادکاشکی تو هم منو نمیبردی از یاداز آخرین روز که چشمام تورو دیدنفهمیدم که عشق یعنی نرسی کجایی تو کاش میدیدی
من خسته شدم به این زودی
چجوری شد اون عشق شدید
به این آسونی به آخرش رسید

با فکرت رو لبام یه لبخند میاد
چقدر دلم هنوز اون روزارو میخواد
از آخرین روز که چشمام تورو دیدن
فهمیدم که عشق یعنی نرسیدن
با رفتن تو از عشقم کم نمیشه
تو قلبم میمونی واسه همیشه
واسه همیشه..

♫♫♫

سخته برام ولی ازت میخوام
برنگردی هرگز  دیگه به دنیام
برنگرد تا اون تصویری که ساختم
همون باشه که ازت مونده تو رویام

با فکرت رو لبام یه لبخند میاد
کاشکی تو هم منو نمیبردی از یاد

از آخرین روز که چشمام تورو دیدن
فهمیدم که عشق یعنی نرسیدن
با رفتن تو از عشقم کم نمیشه
تو قلبم میمونی واسه همیشه
واسه همیشه..


]]>
آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده بنام کار دل 2017-06-15T07:57:09+01:00 2017-06-15T07:57:09+01:00 tag:http://365roz.mihanblog.com/post/95 سید علی شهیدزاده کار دله هنوزم که هنوزه دوسش داریکار دله کار دله هنوزم که هنوزه عاشقی کار دلهچون دوست داره چون یه بیماره آخه دنیا نمی تونه مثلت بیارهچون براش جونی چون یه درمونی اونکه می خواد دلم درست همونیهوا چه حالی داره کنارت کیفی دارهبارون بزار ببیاره کنار تو دوبارههوا چه حالی داره کنارت کیفی دارهبارون بزار ببیاره کنار تو دوباره♫♫♫♫♫♫آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده بنام کار دل♫♫♫♫♫♫وقتی پیش توام زندگی دورمه فرق من با همه تو رفتارمهمن تو طرفدارتم من هوادارتم هرچی بگم از عشقمون بازم کمهدل دله دوست دارم شاید برات کار دله هنوزم که هنوزه دوسش داری
کار دله کار دله هنوزم که هنوزه عاشقی کار دله
چون دوست داره چون یه بیماره آخه دنیا نمی تونه مثلت بیاره
چون براش جونی چون یه درمونی اونکه می خواد دلم درست همونی
هوا چه حالی داره کنارت کیفی داره
بارون بزار ببیاره کنار تو دوباره
هوا چه حالی داره کنارت کیفی داره
بارون بزار ببیاره کنار تو دوباره
♫♫♫♫♫♫
آهنگ جدید محسن ابراهیم زاده بنام کار دل
♫♫♫♫♫♫
وقتی پیش توام زندگی دورمه فرق من با همه تو رفتارمه
من تو طرفدارتم من هوادارتم هرچی بگم از عشقمون بازم کمه
دل دله دوست دارم شاید برات تکراریه
این جنون بخاطر اون چشمایی که داریه
تو عزیزم شدی همه چیزم شدی
عشق خاصمون یجور بیماریه
هوا چه حالی داره کنارت کیفی داره
بارون بزار ببیاره کنار تو دوباره
هوا چه حالی داره کنارت کیفی داره
بارون بزار ببیاره کنار تو دوباره
]]>
خداحافظ رفیق 2017-05-09T04:43:05+01:00 2017-05-09T04:43:05+01:00 tag:http://365roz.mihanblog.com/post/89 سید علی شهیدزاده خداحافظ رفیق نارفیق من!تو هم رفتی!تو هم از کوی من چون دیگران بی اعتنا رفتی!تو همبا اولین بوران پاییزی چو انبوه درختان برگ و بر کندیتو هم رفتی!تو رفتی و نفهمیدیکه من دیوانه ات بودمچه شوری در من افکندیچه سان دلداده ات بودم!تو رفتی و دل من مردرفاقت سوختصداقت را نخستین باد پاییزی ز پیش ما به یغما برد!دل من بر یتیمان تو می سوزدهمه کوچه ز کوچ تو یتیم و بینوا گشته ستتمام بیدلان اینک ز سوگت اشک می بارندتمام بلبلان اکنون ز هجر خانمان سوزت ، سکوتی تلخ می رانند.زمان در شیونت گویی چو قلبت منجمد ماندستهو
خداحافظ رفیق نارفیق من!
تو هم رفتی!

تو هم از کوی من چون دیگران بی اعتنا رفتی!
تو هم
با اولین بوران پاییزی چو انبوه درختان برگ و بر کندی
تو هم رفتی!

تو رفتی و نفهمیدی
که من دیوانه ات بودم
چه شوری در من افکندی
چه سان دلداده ات بودم!

تو رفتی و دل من مرد
رفاقت سوخت
صداقت را نخستین باد پاییزی ز پیش ما به یغما برد!

دل من بر یتیمان تو می سوزد
همه کوچه ز کوچ تو یتیم و بینوا گشته ست
تمام بیدلان اینک ز سوگت اشک می بارند
تمام بلبلان اکنون ز هجر خانمان سوزت ، سکوتی تلخ می رانند.
زمان در شیونت گویی چو قلبت منجمد ماندست
هوای دل ز بهت دوریت امشب چو احساس تو یخ بسته ست
درختان در نبود تو عجب بی تاب و لرزانند
تمام عاشقان امشب سرود گریه می خوانند!

خداحافظ رفیق نارفیق من!
تو رفتی و ندانستی
از این بیداد بیگاهت چه سان چون بید می لرزم!
چه سان برسوگ احساسم شبی صد شمع می بندم!

دلم هرگز نمی پنداشت تو هم چون دیگران باشی
تو هم چون بیوفا مردم
رفیق نیمه راه عمر من باشی!

تو رفتی و مرا بر لب نوای کاش و حسرت هاست
که ای کاش آن حبیب من محبت را به سر می برد،
که کاش آن نا رفیق من رفاقت را به سر می برد!

تو رفتی و من آخر هم نفهمیدم
چرا از عشق ترسیدیم؟!
چرا از بیم شور و مهر و شیدایی
مثال موج لرزیدیم؟!


خداحافظ رفیق نارفیق من!
خداحافظ نمی گویم تو را ای مهربان همراه!
که می خواهم تو را تا لحظه بدرود عالم یار خود دانم
که می خواهم
وجودم را فدای لحظه دیدار تو سازم
خداحافظ نمی گویم
نرو ! ای مهربان یارم
خداحافظ
.
.
نمی گویم
]]>
باران عشق 2017-05-09T04:13:57+01:00 2017-05-09T04:13:57+01:00 tag:http://365roz.mihanblog.com/post/88 سید علی شهیدزاده Image result for ‫باران عشق‬‎]]> متن شعر به رهی دیدم برگ خزان 2017-05-08T06:30:25+01:00 2017-05-08T06:30:25+01:00 tag:http://365roz.mihanblog.com/post/83 سید علی شهیدزاده به رهی دیدم برگ خزان **پژمرده ز بیداد زمان کز شاخه جدا بودچو زگلشن روکرده نهان**در رهگذرش باد خزانچون پیک بلا بود به رهی دیدم برگ خزان **پژمرده ز بیداد زمان کز شاخه جدا بودچو زگلشن روکرده نهان**در رهگذرش باد خزانچون پیک بلا بود ای برگ ستمدیده ی پاییزیآخر تو ز گلشن ز چه بگریزیروزی تو هم آغوش گلی بودیدلداده و مدهوش گلی بودیای عاشق شیدا دلداده ی رسوا گویمت چرا فسرده ام در گل نه صفایی باشد نه وفاییجز ستم ز دل نبرده امآه بار غمت در دل بنشاندم در ره او من جان بفشاندم به رهی دیدم برگ خزان **پژمرده ز بیداد زمان 
کز شاخه جدا بود

چو زگلشن روکرده نهان**در رهگذرش باد خزان
چون پیک بلا بود 

به رهی دیدم برگ خزان **پژمرده ز بیداد زمان 
کز شاخه جدا بود

چو زگلشن روکرده نهان**در رهگذرش باد خزان
چون پیک بلا بود 


ای برگ ستمدیده ی پاییزی
آخر تو ز گلشن ز چه بگریزی
روزی تو هم آغوش گلی بودی
دلداده و مدهوش گلی بودی

ای عاشق شیدا دلداده ی رسوا 
گویمت چرا فسرده ام 
در گل نه صفایی باشد نه وفایی
جز ستم ز دل نبرده ام
آه بار غمت در دل بنشاندم 
در ره او من جان بفشاندم 

تا شود نوگل گلشن و دیده شود 

رفت آن گل من از دست 
با خار و خسی پیوست 
من ماندمو صد خار ستم
این پیکر بی جان

به رهی دیدم برگ خزان **پژمرده ز بیداد زمان 
کز شاخه جدا بود

چو زگلشن روکرده نهان**در رهگذرش باد خزان
چون پیک بلا بود 

به رهی دیدم برگ خزان **پژمرده ز بیداد زمان 
کز شاخه جدا بود

چو زگلشن روکرده نهان**در رهگذرش باد خزان
چون پیک بلا بود
]]>
متن آهنگ مریم 2017-05-08T06:22:02+01:00 2017-05-08T06:22:02+01:00 tag:http://365roz.mihanblog.com/post/82 سید علی شهیدزاده همه دنیای من نگاه مریممیشنم یه عمری چشم به راه مریممنو می رسونه تا شبای رویاچهره قشنگ و مثل ماه مریمدلم آروم نداره بی قرارهگریه هر شبم بی اختیارهگل مریم همه دار و ندارمغیر مریم کسی رو دوست ندارمنگا کن تو چشام مریمعزیز رویاهام مریمپس کی مال من میشیمن تورو میخوام مریمنگا کن تو چشام مریمعزیز رویاهام مریمپس کی مال من میشیمن تورو میخوام مریم آرزومه که بیاد مال خودم شهتو نگاهش نشون از عاشقی باشهدوست دارم دستاشو تو دستم بگیرموقتی که همه دنیای من نگاه مریم

میشنم یه عمری چشم به راه مریم

منو می رسونه تا شبای رویا

چهره قشنگ و مثل ماه مریم

دلم آروم نداره بی قراره

گریه هر شبم بی اختیاره

گل مریم همه دار و ندارم

غیر مریم کسی رو دوست ندارم

نگا کن تو چشام مریم

عزیز رویاهام مریم

پس کی مال من میشی

من تورو میخوام مریم

نگا کن تو چشام مریم

عزیز رویاهام مریم

پس کی مال من میشی

من تورو میخوام مریم

 

آرزومه که بیاد مال خودم شه

تو نگاهش نشون از عاشقی باشه

دوست دارم دستاشو تو دستم بگیرم

وقتی که چشماشو میبنده بمیرم

دوست دارم زندگیمو براش بزارم

آسمونمو براش هدیه بیارم

بیشینم هر شب و هر شب سره راهش

تا چشمام بیوفته تو چشم سیاهش

نگا کن تو چشام مریم

عزیز رویاهام مریم

پس کی مال من میشی

من تورو میخوام مریم

نگا کن تو چشام مریم

عزیز رویاهام مریم

پس کی مال من میشی

من تورو میخوام مریم

]]>
متن آهنگ محسن یگانه بهت قول میدم 2017-04-21T07:15:26+01:00 2017-04-21T07:15:26+01:00 tag:http://365roz.mihanblog.com/post/81 سید علی شهیدزاده خودت میخوای بری خاطره شی اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی این بازی هر روزتنترس تا دم دم رفتن همش دلشور میگره دو روز بگیزه این دلشورها از خاطرت میرهبهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیایه تو راحت باشهیچ کس نمیاد جایه تو دلشوره دارم من واسه فردایه توبهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیایه تو راحت باشهیچ کس نمیاد جایه تو دلشوره دارم من واسه فردایه تواز عشق هر چیزی که میشناسمو از من گرفتی تو باقی مونده احساسمو از من گرفتیمیخوای من باشیو یادت بره مای خودت میخوای بری خاطره شی اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی این بازی هر روزت

نترس تا دم دم رفتن همش دلشور میگره دو روز بگیزه این دلشورها از خاطرت میره

بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیایه تو راحت باش

هیچ کس نمیاد جایه تو دلشوره دارم من واسه فردایه تو

بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیایه تو راحت باش

هیچ کس نمیاد جایه تو دلشوره دارم من واسه فردایه تو

از عشق هر چیزی که میشناسمو از من گرفتی تو باقی مونده احساسمو از من گرفتی

میخوای من باشیو یادت بره مایی وجود داره خودت آمادیه رفتنی ترست نمیزاره

اصلا نترس راحت برو بی من هیچکی به جز تو منو یادش نیست

فکر کردی کی از من خبر داره راحت برو هیچکی حواسش نیست

بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیایه تو راحت باش

هیچ کس نمیاد جایه تو دلشوره دارم من واسه فردایه تو

بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو راحت باش دورم از تو و دنیایه تو راحت باش

هیچ کس نمیاد جایه تو دلشوره دارم من واسه فردایه تو

مسیر رو به رو با هم یکی ولی مقصد جدایه

برو ….

]]>
آهنگ حامد همایون می روم 2017-03-10T11:25:55+01:00 2017-03-10T11:25:55+01:00 tag:http://365roz.mihanblog.com/post/79 سید علی شهیدزاده میرم از پس این قصه بجایی برسمیا به هر آدمک بی سر و پایی برسممیروم بلکه مرا این سفر ارام کندغم دل کندن من قلب تو را رام کندرفتنم مصلحتی نیست بدان مجبورم این همه حادثه کافیست بدان مجبورمخوب من با دگران زمزمه کردن غلط استبی وفایی غلطو همهمه کردن غلط است♫♫♫بعد من یار زیاد است مبارک بادتیار نه بار زیاد است مبارک بادتمیروم از دلت اما عقب سر نگرانتو بمان و دگران وای به حال دگرانمیرم از پس این قصه بجایی برسمیا به هر آدمک بی سر و پایی برسممیروم بلکه مرا این سفر ارام کندغم دل کندن من قلب تو را ر میرم از پس این قصه بجایی برسم

یا به هر آدمک بی سر و پایی برسم

میروم بلکه مرا این سفر ارام کند

غم دل کندن من قلب تو را رام کند

رفتنم مصلحتی نیست بدان مجبورم 

این همه حادثه کافیست بدان مجبورم

خوب من با دگران زمزمه کردن غلط است

بی وفایی غلطو همهمه کردن غلط است

♫♫♫

بعد من یار زیاد است مبارک بادت

یار نه بار زیاد است مبارک بادت

میروم از دلت اما عقب سر نگران

تو بمان و دگران وای به حال دگران

میرم از پس این قصه بجایی برسم

یا به هر آدمک بی سر و پایی برسم

میروم بلکه مرا این سفر ارام کند

غم دل کندن من قلب تو را رام کند

رفتنم مصلحتی نیست بدان مجبورم 

این همه حادثه کافیست بدان مجبورم

خوب من با دگران زمزمه کردن غلط است

بی وفایی غلطو همهمه کردن غلط است

]]>